Автоматски (самоиспирачки) филтри

Претпријатието Amiad Filtration Systems ( 1997) Ltd е основано во 1962 година. Управата на претпријатието и производните погони се наоѓаат во Кибуцот Amiad во Израел. Во последниве 30 години Amiad разви широка палета на восококвалитетни автоматски самочистечки филтри и рачни филтри.
Amiad е еден од најважните светски производители на опрема за филтрација и ги извезува своите производи во повеќе од 60 земји.

Карактеристики
  • Самоипирачки "real-time" филтри: филтрите се чистат автоматски кога падот на притисокот преку фитрирачката површина ќе достигне претходно подесена вредност.
  • Непрекиден доток на вода: филтрите се чистат за неколку секунди без прекин на протокот на страната на доток.
  • Модуларна структура: различни димензии (диаметри) со опција поединечна и сериска (повеќе парчиња во низа) употреба за зодоволување на специфичните барања на купувачот.
  • Фчексибилност на контролните опции: хидрауличко или електронски управувачка единица. Електричните контролни плочи за сите врсти на технички барања.
  • Испирањето со обзир на разликата на притисоци и/или временско подесување. Непрекидно испирање, аларми, бројач на бројот на испирања и друго.
  • Широк степен на различни степени на филтриција од 3500 до 3 mikrona.