Метални филтри

Претпријатието Amiad Filtration Systems ( 1997) Ltd е основано во 1962 година. Управата на претпријатието и производните погони се наоѓаат во Кибуцот Amiad во Израел. Во последниве 30 години Amiad разви широка палета на восококвалитетни автоматски самочистечки филтри и рачни филтри.
Amiad е еден од најважните светски производители на опрема за филтрација и ги извезува своите производи во повеќе од 60 земји.

Карактеристики
  • Металот е отпорен на корозија: фосфатиран, полиестерска челична површина. На располагање се и изведби на куќишта од други материјали куќишта и облоги.
  • Степени на филтриција од 3500 до 50 микрона, со разни типови на влошки на филтерот за сите врсти на содржани цврсти делови.
  • За одржување не е потребен никаков алат.
  • Можност за местење на сензори на притисок за утврдување на собирањето на нечистотиите на филтрира~ките елементи
  • Бројни изведби на приклучоци на фланши (DIN, ASA, BSTD, JIS, идр.), со оглед на различните барања на поединечните подрачја.
  • Стандардна изведба на филтерот со номинален притисок до 10bar (150psi).
  • Достапни се опции со полуавтоматско чистење: Autoflush, Brushaway i Scanaway.
Povečava
Povečava